** ยื่นเอกสารการร้องทุกข์ การทุจริตด้วยตนเอง ณ ห้องสำนักปลัด ชั้น 2
    (อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปราณบุรี)
** ยื่นโดยทางไปรษณีย์ ส่ง นายกเทศมนตรีตำบลปราณบุรี หรือ ศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต        
    สำนักงานอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปราณบุรี 999 หมู่ 1 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
** กล่องรับฟังความคิดเห็น บริเวณชั้นล่าง(จุดประชาสัมพันธ์)สำนักงานเทศบาลตำบลปราณบุรี
** เว็บไซต์เทศบาลตำบลปราณบุรี  E-mail : www.pranburicity.go.th