OTOP ขึ้นชื่อ...

เทศบาลตำบลปราณบุร

 
       

 

ชิคเชคสับปะรด

" ชิคเชคสับปะรด ต้นตำรับขนมอร่อยเทศบาลตำบลปราณบุรี" ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ขึ้นชื่อ ผลิตโดย

กลุ่มพัฒนาสตรีและกลุ่มแม่บ้านในเขตเทศบาล โดยเทศบาลฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสินค้า OTOP ของเทศบาลฯ และประชาสัมพันธ์

ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศ และก้าวสู่ระดับสากล สามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย

สิงคโปร์ สามารถสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดี โดยได้จัดกิจกรรมการประกวดทำชิคเชคสับปะรด และแข่งขัน

กินชิคเชคสับปะรดในงานวันเทศบาล 24 เมษายน ของทุกปี และยังเป็นการส่งเสริมการแปรรูปสับปะรด ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรกรรมที่ีมีมากในท้องถิ่น

ชิคเชคสับปะรดต้นตำรับขนมอร่อยเทศบาลตำบลปราณบุรี ขนมปังชิคเชคสอดไส้สับปะรดกวน ผลิตใหม่ สะอาด

ถูกหลักอนามัย รสชาติกลมกล่อม เหมาะสำหรับรับประทานเป็นอาหารว่างกับน้ำชา กาแฟ หรือใช้เป็นของฝากของขวัญก็ประทับใจผู้รับ