ยินดีต้อนรับสู่...เทศบาลตำบลปราณบุรี   "ชิคเชคสับปะรด ต้นตำรับขนมอร่อยสูตรดั้งเดิม

 

งานประเพณี
ตักบาตรเทโว ประจำปี  2560 

งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561

 


นักเรียนดีเด่นนั่งเก้าอี้
นายกเทศมนตรีตำบลปราณบุรี

 


โครงการป้องกันแมลง
ศัตรูมะพร้าว


จำนวนประชากร

ณ 31ต.ค. 2560
ทั้งหมด 16,961 คน
ชาย 8,080 คน
หญิง 8,881 คน

 มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
ในภาวะยากลำบาก
8 ราย 

 

 

 

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561


ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการ
ของเด็กแรกเกิดดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ประจำเดือน ธันวาคม 2560

   


มอบเงินกองทุนอุ่นใจ


ระเบียงสุขภาพดี...มีรอยยิ้ม
ประจำเดือน ธันวาคม 2560

   

ตอนรับคณะดูงานจากเทศบาลเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลฯ ห่วงใยประชาชน
พ้นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก


   

ข่าวประชาสัมพันธ์
                         

      

 

 

ถนนคนเดิน ปราณบุรี 200 ปี

สะพานดำปราณบุรี (สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 )

ศาลหลักเมืองปราณบุรี
  


จำนวนผู้เข้าชม

Web Design Factory
 

}