ยินดีต้อนรับสู่...เทศบาลตำบลปราณบุรี   "ชิคเชคสับปะรด ต้นตำรับขนมอร่อยสูตรดั้งเดิม

 

งานประเพณี
ตักบาตรเทโว ประจำปี  2560 

พิธีถวายดอกไม้จันทน์

 เทศบาล ฯ ส่งมอบ
ดอกไม้จันทน์

 


เทศบาลฯ ร่วมสืบสาน
เทศกาลกินเจ ประจำปี  2560


จำนวนประชากร

ณ 31ต.ค. 2560
ทั้งหมด 16,961 คน
ชาย 8,080 คน
หญิง 8,881 คน

 ร่วมพิธีวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะวันปิยมหาราช 

 

 

 

ชุมชนร่วมใจสืบสานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี  2560


ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการ
ของเด็กแรกเกิดดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ประจำเดือนตุลาคม 2560
   


มอบเงินกองทุนอุ่นใจ


ระเบียงสุขภาพดี...มีรอยยิ้ม
ประจำเดือนตุลาคม 2560
   

พิธีปิดโครงการครอบครัวคุณธรรม
นำสังคมไทยเข้มแข็ง


ประมวลภาพพิธีถวายดอกไม้จันทน์
เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


   

ข่าวประชาสัมพันธ์
                         

      

 

 

ถนนคนเดิน ปราณบุรี 200 ปี

สะพานดำปราณบุรี (สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 )

ศาลหลักเมืองปราณบุรี
  


จำนวนผู้เข้าชม

Web Design Factory
 

}