}   ยินดีต้อนรับสู่...เทศบาลตำบลปราณบุรี   "ชิคเชคสับปะรด ต้นตำรับขนมอร่อยสูตรดั้งเดิม"

 

 

เทศบาลตำบลปราณบุนรี ต้อนรับผู้แทนพระองค์พระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

พิธีเปิดโครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง
(พาลูกจูงหลานเข้าวัด) ประจำปี 2560

 สืบสานงานเทศกาลตรุษจีน
ประจำปี 2560

 


ทำบุญตักบาตร
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่


จำนวนประชากร

ณ 30 เม.ย. 2559
ทั้งหมด 16,991 คน
ชาย 8,083 คน
หญิง 8,908 คน
 


นักเรียนดีเด่น
นั่งเก้าอี้นายก 

 

 

 

เทศบาลปราณฯเป็นเจ้าภาพ
ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 


ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการ
ของเด็กแรกเกิดดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ประจำเดือนสิงหาคม 2559
   


ล้างถนนภายในเขตเทศบาลฯ
เสริมสร้างความสะอาดปลอดภัย


ระเบียงสุขภาพดี...มีรอยยิ้ม
ประจำเดือนสิงหาคม 2559

   


ประมวลภาพงานหล่อและ
ถวายเทียนพรรษา
ประจำปี 2559 

   

ข่าวประชาสัมพันธ์
                         
      

  
  


จำนวนผู้เข้าชม

Web Design Factory
 

}