}

    ยินดีต้อนรับสู่...เทศบาลตำบลปราณบุรี   "ชิคเชคสับปะรด ต้นตำรับขนมอร่อยสูตรดั้งเดิม"

 

 

 

ร่วมเวียนเทียน
วันวิสาขบูชา

ประชาชน  ร่วมสืบสาน
 งานประเพณีหล่อและถวายเทียนพรรษา  ประจำปี 2560

 มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียน
จบหลักสูตร
และนักเรียนดีเด่น
ปีการศึกษา 2559

 


มอบข้าวสารห่วงใย

จำนวนประชากร

ณ 30 เม.ย. 2559
ทั้งหมด 16,991 คน
ชาย 8,083 คน
หญิง 8,908 คน
 


พิธีเปิดงาน
หล่อเทียนพรรษา
ประจำปี 2560    

 

 

 

เย็น ชุ่มฉ่ำ ทั่วหล้า
" มหาสงกรานต์ 14 ชุมชน "


ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการ
ของเด็กแรกเกิดดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
   


ล้างถนนภายในเขตเทศบาลฯ
เสริมสร้างความสะอาดปลอดภัย


ระเบียงสุขภาพดี...มีรอยยิ้ม
ประจำเดือนพฤษภาคม2560

   


ประมวลภาพงานหล่อและ
ถวายเทียนพรรษา
ประจำปี 2559 

   

ข่าวประชาสัมพันธ์
                         

      

 

 

ถนนคนเดิน ปราณบุรี 200 ปี

สะพานดำปราณบุรี (สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 )

ศาลหลักเมืองปราณบุรี
  


จำนวนผู้เข้าชม

Web Design Factory
 

}