}   ยินดีต้อนรับสู่...เทศบาลตำบลปราณบุรี   "ชิคเชคสับปะรด ต้นตำรับขนมอร่อยสูตรดั้งเดิม"

 

 


เปิดโครงการครอบครัวคุณธรรม
นำสังคมไทยเข้มแข้ง
(พาลูกจูงหลานเข้าวัด)
ประจำปี 2560

เย็น ชุ่มฉ่่ำ ทั่วหล้ำ
“มหาสงกรานต์ 14 ชุมชน

 มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียน
จบหลักสูตร
และนักเรียนดีเด่น
ปีการศึกษา 2559

 


ประกวดเทพีรีไซเคิล่

จำนวนประชากร

ณ 30 เม.ย. 2559
ทั้งหมด 16,991 คน
ชาย 8,083 คน
หญิง 8,908 คน
 


พิธีเปิดงานประจำปี ปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลอง ประจำปี 2560    

 

 

 

เทศบาลปราณฯเป็นเจ้าภาพ
ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 


ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการ
ของเด็กแรกเกิดดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ประจำเดือนมีนาคม 2560
   


ล้างถนนภายในเขตเทศบาลฯ
เสริมสร้างความสะอาดปลอดภัย


ระเบียงสุขภาพดี...มีรอยยิ้ม
ประจำเดือนมีนาคม 2560

   


ประมวลภาพงานหล่อและ
ถวายเทียนพรรษา
ประจำปี 2559 

   

ข่าวประชาสัมพันธ์
                         
      

  
  


จำนวนผู้เข้าชม

Web Design Factory
 

}