}

    ยินดีต้อนรับสู่...เทศบาลตำบลปราณบุรี   "ชิคเชคสับปะรด ต้นตำรับขนมอร่อยสูตรดั้งเดิม"

 

 

 

12 สิงหามหาราชินี
ในรัชกาลที่ 9

พิธีปิดโครงการครอบครัวคุณธรรม
นำสังคมไทยเข้มแข็ง

( พาลูกจูงหลานเข้าวัด ) ประจำปี 2560   

 ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ 
จำนวน  7  ราย

 


เทศบาล ฯ ส่งเสริมเด็กไทยใช้ภาษาไทยถูกต้อง จัดอบรม “ ผู้ประกาศข่าวตัวน้อย ”

จำนวนประชากร

ณ 30 เม.ย. 2559
ทั้งหมด 16,991 คน
ชาย 8,083 คน
หญิง 8,908 คน
 


พิธีเปิดงาน
หล่อเทียนพรรษา
ประจำปี 2560    

 

 

 

เทศบาลฯ รวมใจปลูกต้นกล้ายางนาเทิดพระเกียรติฯ


ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการ
ของเด็กแรกเกิดดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ประจำเดือนสิงหาคม 2560
   


ล้างถนนภายในเขตเทศบาลฯ
เสริมสร้างความสะอาดปลอดภัย


ระเบียงสุขภาพดี...มีรอยยิ้ม
ประจำเดือนสิงหาคม 2560

   


ประมวลภาพงานหล่อและ
ถวายเทียนพรรษา
ประจำปี 2559 

   

ข่าวประชาสัมพันธ์
                         

      

 

 

ถนนคนเดิน ปราณบุรี 200 ปี

สะพานดำปราณบุรี (สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 )

ศาลหลักเมืองปราณบุรี
  


จำนวนผู้เข้าชม

Web Design Factory
 

}