ยินดีต้อนรับสู่...เทศบาลตำบลปราณบุรี   "ชิคเชคสับปะรด ต้นตำรับขนมอร่อยสูตรดั้งเดิม

 

งานประเพณี
ตักบาตรเทโว ประจำปี  2560 

มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก

 


เทศบาลฯ
ร่วมบริจาค "ก้าวคนละก้าว"


 


เทศบาลฯ ร่วมสืบสาน
เทศกาลกินเจ ประจำปี  2560


จำนวนประชากร

ณ 31ต.ค. 2560
ทั้งหมด 16,961 คน
ชาย 8,080 คน
หญิง 8,881 คน

 ร่วมพิธีวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะวันปิยมหาราช 

 

 

 

ชุมชนร่วมใจสืบสานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี  2560


ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการ
ของเด็กแรกเกิดดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

   


มอบเงินกองทุนอุ่นใจ


ระเบียงสุขภาพดี...มีรอยยิ้ม
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

   

ตอนรับคณะดูงานจากเทศบาลเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลฯ ห่วงใยประชาชน
พ้นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก


   

ข่าวประชาสัมพันธ์
                         

      

 

 

ถนนคนเดิน ปราณบุรี 200 ปี

สะพานดำปราณบุรี (สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 )

ศาลหลักเมืองปราณบุรี
  


จำนวนผู้เข้าชม

Web Design Factory
 

}