จำนวนประชากร
ณวันที่ 31ส.ค. 2563
ทั้งหมด 16,949 คน
ชาย 8,060 คน
หญิง 8,889 คน

 
 
 

 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   


         

ชาวปราณบุรีรวมพลัง เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

 
 
 
 
 
 
 
       
  พสกนิกร ชาวปราณบุรี   เทศบาลตำบลปราณบุรี   เทศบาลตำบลปราณบุรี  
  ร่วมเฉลิมพระเกียรติ   ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปราณบุรี   ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID -19  
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   เห็นชอบ เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 5   ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปราณบุรี  
             
       
  ชาวปราณบุรีรี   เทศบาลตำบลปราณบุรี   เทศบาลตำบลปราณบุรี  
พร้อมใจอนุรักษ์แม่น้ำปราณบุรี   มอบอาหารเสริม (นม)   มอบเงินช่วยเหลือสวัสดิการ  
  " เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"   และหน้ากากอเนกประสงค์ แก่นักเรียนทุกคน   สมาชิกกองทุนอุ่นใจจำนวน 9 ราย  
             
       
  เทศบาลตำบลปราณบุรี   ประชุมสภาเทศบาลพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลง   เทศบาลตำบลปราณบุรี  
  ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการ   คำชี้แจ้งประกอบงบประมาณฯและให้ความเห็นชอบ   ดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
  ของเด็กแรกเกิด   โครงการเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งแม่น้ำปราณบุรี