จำนวนประชากร
ณวันที่ 31 ต.ค. 2562
ทั้งหมด 16,949 คน
ชาย 8,060 คน
หญิง 8,889 คน

 
 
 

 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   


พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร

งานประเพณีตักบาตรเทโวประจำปี 2562 คับคั่ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
       
  เทศบาลตำบลปราณบุรี   เทศบาลตำบลปราณบุรี   เทศบาลตำบลปราณบุรี  
  มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหา   มอบเงินช่วยเหลือสวัดิการ   ร่วมสืบสานเทศกาลกินเจ  
  ความเดือดร้อน จำนวน 22 ราย   กองทุนอุ่นใจ จำนวน 12 ราย   ประจำปี 2562  
             
       
  เทศบาลตำบลปราณบุรี   เทศบาลฯมอบแว่นตา   เทศบาลตำบลปราณบุรี  
  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวาย   ให้ผู้สูงอาย เฉลิมพระเกียรติ   ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2  
  ราชสักการะวันปิยมหาราช   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ประจำปี 2562  
             
       
  เทศบาลตำบลปราณบุรี   เทศบาลตำบลปราณบุรี   เทศบาลตำบลปราณบุรี  
  ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการ   ห่วงใยประชาชน พ่นหมอกควัน   ดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
  ของเด็กแรกเกิด   ป้องกันโรคไข้เลือดออก   ประจำเดือน ตุลาคม 2562