จำนวนประชากร
ณวันที่ 31 ธ.ค.2561
ทั้งหมด 16,920 คน
ชาย 8,058 คน
หญิง 8,862 คน

 
 
 

 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 


 
 
 

 

เด็กๆคึกคัก..แห่ร่วมงานวันเด็กปี 62 คับคั่ง
 
 
 
 
 
       
  เทศบาลจัดกิจกรรม   เทศบาลฯ   คณะคร ูร.ร.วันทามารีอา  
  Big Cleaning Day   ร่วมโครงการ   อวยพรปีใหม่  
  จัดการสิ่งแวดล้อมในวัด   "หมอชวนวิ่ง"   นายกธันยวีร์ ศรีอ่อน  
             
       
  เทศบาลฯเตียมความพร้อม   เทศบาลฯประกาศผล   เทศบาลฯมอบเงินช่วยเหลือ  
  พ่นหมอกควัน   การประกวด..การตกแต่ง   สวัสดิการสมาชิก..กองทุนอุ่นใจ  
  ป้องกันโรคไข้เลือดออก   รถกระทง   จำนวน 7 ราย  
             
       
  เทศบาลฯส่งเสริม   เทศบาลฯ   เทศบาลฯ  
  สุขภาพและพัฒนา   ดูแลส่งเสริม...สุขภาพ   จัดโครงการ..ระเบียง  
  ของเด็กแรกเกิด   ประชาชนในเขต   สุขภาพดี..มีรอยยิ้ม