ยินดีต้อนรับสู่...เทศบาลตำบลปราณบุรี "ชิคเชคสับปะรด ต้นตำรับขนมอร่อยสูตรดั้งเดิม"

 

จำนวนประชากร
ณวันที่ 30 ตุลาคม 2561
ทั้งหมด 16,920 คน
ชาย 8,058 คน
หญิง 8,862 คน

 
 
 

 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 


 

ประจำปี  2561 คับคั่ง

 
 
 
 
 
       
  เทศบาลจัดกิจกรรม   เทศบาลฯ   เทศบาลประชุมเตรียม  
  Big Cleaning Day   ร่วมโครงการ   การจัดงานประเพณีต่างๆ  
  จัดการสิ่งแวดล้อมในวัด   "หมอชวนวิ่ง"      
             
       
  เทศบาลฯเตียมความพร้อม   เทศบาลฯประกาศผล   เทศบาลฯมอบเงินช่วยเหลือ  
  ก่อนเปิดภาคเรียน พ่นหมอกควัน   การประกวด..การตกแต่ง   สวัสดิการสมาชิก..กองทุนอุ่นใจ  
  ป้องกันโรคไข้เลือดออก   รถกระทง   จำนวน 7 ราย  
             
       
  เทศบาลฯส่งเสริม   เทศบาลฯ   เทศบาลฯ  
  สุขภาพและพัฒนา   ดูแลส่งเสริม...สุขภาพ   จัดโครงการ..ระเบียง  
  ของเด็กแรกเกิด   ประชาชนในเขต   สุขภาพดี..มีรอยยิ้ม