จำนวนประชากร
ณวันที่ 30 เม.ย. 2562
ทั้งหมด 16,949 คน
ชาย 8,060 คน
หญิง 8,889 คน

 
 
 

 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   


 
 
 

เย็น ชุ่มฉ่ำ ทั่วหล่า มหาสงกรานต์ 14 ชุมชน

 

 
 
 
 
 
       
  เทศบาลร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์   เทศบาลฯ ร่วมสืบสาน   ส่งเสริมคุณธรรมนำครอบครัว  
  สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ   พระพุทธศาสนา อุดหนุนเงินบรรพชา   อบอุ่น สังคมแข็มแข็ง  
      สามเณรภาคฤดูร้อน   พาลูกจูงหลานเข้าวัด  
             
       
  เทศบาลฯห่วงใยประชาชน   เทศบาลฯ จัดกิจกรรม   เทศบาลฯมอบเงินช่วยเหลือ  
  ดำเนินการฉีควัคซีน   Big Cleaning Day   สวัสดิการสมาชิก..กองทุนอุ่นใจ  
  ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   จัดการสิ่งแวดล้อมในวัด   จำนวน 10 ราย  
             
       
  เทศบาลฯส่งเสริม   เทศบาลฯ   เทศบาลฯ  
  สุขภาพและพัฒนา   ดูแลส่งเสริม...สุขภาพ   จัดโครงการ..ระเบียง  
  ของเด็กแรกเกิด   ประชาชนในเขต   สุขภาพดี..มีรอยยิ้ม