จำนวนประชากร
ณวันที่ 31 ธ.ค. 2562
ทั้งหมด 16,949 คน
ชาย 8,060 คน
หญิง 8,889 คน

 
 
 

 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   


         

เด็กๆ คึกคักแห่ร่วมงานวันเด็กประจำปี 2563 คับคั่ง

ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลปราณบุรี

 

 
 
 
 
 
 
 
       
  เทศบาลตำบลปราณบุรี   เทศบาลตำบลปราณบุรีร่วมกับประชาชน   นักเรียนดีเด่น  
  จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2563   ทำบุญตักบาตรรับปีใหม่   โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน้ำ)  
  ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลปราณบุรี   พุทธศักราช 2563   นั่งเก้าอี้นายกเทศมนตรีตำบลปราณบุรี  
             
       
  เทศบาลตำบลปราณบุรี   เทศบาลตำบลปราณบุร   เทศบาลตำบลปราณบุรีทำ MOU  
จัดโครงการป้องกันแมลงศัตรูมะพร้าว   มอบเงินช่วยเหลือสวัสดิการ   จัดการศึกษาตลอดชีวิต ยกระดับการศึกษา  
  ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่   กองทุนอุ่นใจ จำนวน 12 ราย   และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
             
       
  เทศบาลตำบลปราณบุรี   คณะครู นักเรียน ร.ร. วันทามารีอา   เทศบาลตำบลปราณบุรี  
  ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการ   อวยพรปีใหม่   ดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
  ของเด็กแรกเกิด   นายกธันยวีร์ ศรีอ่อน   ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562