ยินดีต้อนรับสู่...เทศบาลตำบลปราณบุรี "ชิคเชคสับปะรด ต้นตำรับขนมอร่อยสูตรดั้งเดิม"

 

จำนวนประชากร
ณวันที่ 30 กันยายน 2561
ทั้งหมด 16,920 คน
ชาย 8,058 คน
หญิง 8,862 คน

 
 
 

 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 


พิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนอนุบาลปราณบุรี

(บ้านเมืองเก่า)

ประจำปีการศึกษา2561

            
 
 
 
 
       
  กระทรวงวัฒนธรรม คัดเลือก   มอบโหล่เชิดชูเกียรติ   พสกนิกรชาวปราณบุรี ร่วมใจ  
  ถนนคนเดินเมืองเก่าปราณบุรี   ครอบครัวตัวอย่าง   เฉลิมพระเกียรติ  
  เป็น ถนนสายวัฒนธรรม   ประจำปี 2561   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯลฯ  
             
       
  เทศบาลฯเน้นย้ำ เทศบาลฯเตรียมพร้อมกลุ่มเสี่ยง   เทศบาลฯมอบเงินช่วยเหลือ  
  คุณธรรม จริยธรรม ป้องกันโรคติดต่อ   สวัสดิการสมาชิก..กองทุนอุ่นใจ  
  และความโปร่งใส่ ลดปริมาณขยะ ต้านยาเสพติด   จำนวน 19 ราย  
             
       
เทศบาลฯส่งเสริม   เทศบาลฯ   เทศบาลฯ  
สุขภาพและพัฒนา   ดูแลส่งเสริม...สุขภาพ   จัดโครงการ..ระเบียง  
ของเด็กแรกเกิด   ประชาชนในเขต   สุขภาพดี..มีรอยยิ้ม