ยินดีต้อนรับสู่.....เทศบาลตำบลปราณบุรี "ชิคเชคสับปะรด ต้นตำรับขนมอร่อยสูตรดั้งเดิม"

 

จำนวนประชากร
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561
รวมทั้งหมด 16,961 คน
ชาย 8,080 คน
หญิง 8,881 คน

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
       
   
       
   
       
   
       
 
 
 


 
 

เทศบาลฯ มอบเงินสงเคราะห์ผู้พิการ จำนวน 5 ราย

 
   
   
              
 
 
 
 
       
  นักเรียนดีเด่น นั่งเก้าอี้   งานส่งท้าย   ทำบุญตักบาตร  
  นายกเทศมนตรี   ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561   ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  
       
             
       
  เทศบาลฯ จัดโครงการ   เทศบาลฯ จัดโครงการ   เทศบาลฯ เปิดประชุมสภา  
  ฝึกอบรมพนักงานดับเพลิง   การป้องกันแมลงศัตรูมะพร้าว   สมัยสามัญ สมัยที่ 1  
  ประจำปี 2561     ประจำปี 2561  
             
       
  ส่งเสริมสุขภาพ   ดูแลและส่งเสริมสุขภาพ   ระเบียงสุขภาพดี...มีรอยยิ้ม  
  และพัฒนาการ ของเด็ก   ผู้สูงอายุ    
  แรกเกิด