จำนวนประชากร
ณวันที่ 31 มี.ค. 2562
ทั้งหมด 16,949 คน
ชาย 8,060 คน
หญิง 8,889 คน

 
 
 

 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   


 
 
 

มอบวุฒิบัตรแก่เด็กนักเรียนและเด็กเล็กที่สำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2561

 
 
 
 
 
       
  เทศบาลร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์   ประชุมคณะผู้บริหาร   ส่งเสริมคุณธรรมนำครอบครัว  
  สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ   และหัวหน้าส่วนราชการ   อบอุ่น สังคมแข็มแข็ง  
      เทศบาลตำบลปราณบุรี   พาลูกจูงหลานเข้าวัด  
             
       
  เทศบาลฯเตียมความพร้อม   เทศบาลฯเปิดประชุมสภา   เทศบาลฯมอบเงินช่วยเหลือ  
  จัดซ่อมแผนเผชิญเหตุ   สมัยสามัญ สมัยที่ 1   สวัสดิการสมาชิก..กองทุนอุ่นใจ  
  กรณีเกิดอุบัติเหตุขนาดใหญ่   ประจำปี 2562   จำนวน 10 ราย  
             
       
  เทศบาลฯส่งเสริม   เทศบาลฯ   เทศบาลฯ  
  สุขภาพและพัฒนา   ดูแลส่งเสริม...สุขภาพ   จัดโครงการ..ระเบียง  
  ของเด็กแรกเกิด   ประชาชนในเขต   สุขภาพดี..มีรอยยิ้ม