ยินดีต้อนรับสู่...เทศบาลตำบลปราณบุรี "ชิคเชคสับปะรด ต้นตำรับขนมอร่อยสูตรดั้งเดิม"

 

จำนวนประชากร
ณวันที่ 30 ตุลาคม 2561
ทั้งหมด 16,920 คน
ชาย 8,058 คน
หญิง 8,862 คน

 
 
 

 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 


 

พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรงานประเพณีตักบาตรเทโว

ประจำปี  2561 คับคั่ง

            
 
 
 
 
       
  เทศบาลรับใบประกาศ   เทศบาลร่วมสืบสาน   เทศบาลประชุมเตรียม  
  เกียรติคุณ" รางวัลองค์กร   เทศกาลกินเจ   การจัดงานประเพณีต่างๆ  
  จัดการสิ่งแวดล้อม "   ประจำปี 2561    
             
       
  เทศบาลฯเน้นย้ำ เทศบาลฯเตรียมพร้อมกลุ่มเสี่ยง   เทศบาลฯมอบเงินช่วยเหลือ  
  คุณธรรม จริยธรรม ป้องกันโรคติดต่อ   สวัสดิการสมาชิก..กองทุนอุ่นใจ  
  และความโปร่งใส่ ลดปริมาณขยะ ต้านยาเสพติด   จำนวน 19 ราย  
             
       
เทศบาลฯส่งเสริม   เทศบาลฯ   เทศบาลฯ  
สุขภาพและพัฒนา   ดูแลส่งเสริม...สุขภาพ   จัดโครงการ..ระเบียง  
ของเด็กแรกเกิด   ประชาชนในเขต   สุขภาพดี..มีรอยยิ้ม