จำนวนประชากร
ณวันที่ 30 มิ.ย. 2562
ทั้งหมด 16,949 คน
ชาย 8,060 คน
หญิง 8,889 คน

 
 
 

 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   


ประชาชน ร่วมสืบสาน งานประเพณี 

หล่อและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

 
 
 
 
 
       
  เทศบาลตำบลปราณบุรี   มอบเงินส่งเสริมอาชีพสตรี   มอบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
  มอบข้าวสารห่วงใยให้ประชาชน   ในเขตเทศบาลตำบลปราณบุรี   เกือบ 8 แสนบาท  
  ที่ประสบปัญหา 368 ราย   จำนวน 70,000.- บาท   เพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพประชาชน  
             
       
  เทศบาลฯห่วงใยประชาชน   เทศบาลฯ จัดกิจกรรม   เทศบาลฯมอบเงินช่วยเหลือ  
  ดำเนินการฉีควัคซีน   Big Cleaning Day   สวัสดิการสมาชิก..กองทุนอุ่นใจ  
  ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   จัดการสิ่งแวดล้อมในวัด   จำนวน 10 ราย  
             
       
  เทศบาลฯส่งเสริม   เทศบาลฯ   เทศบาลฯ  
  สุขภาพและพัฒนา   ดูแลส่งเสริม...สุขภาพ   จัดโครงการ..ระเบียง  
  ของเด็กแรกเกิด   ประชาชนในเขต   สุขภาพดี..มีรอยยิ้ม