จำนวนประชากร
ณวันที่ 30 ก.ย. 2562
ทั้งหมด 16,949 คน
ชาย 8,060 คน
หญิง 8,889 คน

 
 
 

 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   


พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร

งานประเพณีตักบาตรเทโวประจำปี 2562 คับคั่ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
       
  เทศบาลตำบลปราณบุรี   พสกนิกร ชาวปราณบุร   มอบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
  มอบข้าวสารห่วงใยให้ประชาชน   ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ   เกือบ 8 แสนบาท  
  ที่ประสบปัญหา 368 ราย   พระเจ้าอยู่หัวฯยิ่งใหญ   เพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพประชาชน  
             
       
  ประชาชนร่วมสืบสาน   เทศบาลฯมอบแว่นตา   เทศบาลฯอนุรักษ์ภาษไทย  
  งานประเพณีหล่อและถวาย   ให้ผู้สูงอาย เฉลิมพระเกียรติ   จัดอบรม "ผู้ประกาศข่าวตัวน้อย"  
  เทียนพรรษา ประจำปี 2562   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   กับวิทยากรมืออาชีพ  
             
       
  เทศบาลฯส่งเสริม   มอบเงินส่งเสริมอาชีพสตรี   เทศบาลตำบลปราณบุรี  
  สุขภาพและพัฒนา   ในเขตเทศบาลตำบลปราณบุรี   มอบโลเชิดชูเกียรติ" ครอบครัวตัวอย่าง"  
  ของเด็กแรกเกิด   จำนวน 70,000.- บาท   ประจำปี 2562