ยินดีต้อนรับสู่...เทศบาลตำบลปราณบุรี "ชิคเชคสับปะรด ต้นตำรับขนมอร่อยสูตรดั้งเดิม"

 

จำนวนประชากร
ณวันที่31มิถุนาย2561
ทั้งหมด 16,961 คน
ชาย 8,080 คน
หญิง 8,881 คน

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
       
   
       
   
       
   
       
 
 
 


 

เทศบาลฯเป็นเจ้าภาพประชุมสันนิบาต เทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3/2561
 
   
   
              
 
 
 
 
       
  กระทรวงวัฒนธรรม คัดเลือก   เทศบาลฯ   เทศบาลฯ  
  ถนนคนเดินเมืองเก่าปราณบุรี   ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน   มองเงินช่วยเหลือ  
  เป็น ถนนสายวัฒนธรรม   จากเทศบาลเมืองนครนายก   กองทุนอุ่นใจ  
             
       
  เทศบาลฯห่วงใย   พิธีมอบเกียรติบัตร   เทศบาลฯจัดโครงการ  
  ร่วมพ่นหมอกควัน   โครงการพัฒนาศักยภาพ   ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว  
  แก่ประชาชนในชุมชน   ผู้สูงอายุ   อำเภอปราณบุรี  
             
       
  เทศบาลฯส่งเสริม   เทศบาลฯ   เทศบาลฯ  
  สุขภาพและพัฒนา   ดูแลส่งเสริมสุขภาพ   จัดโครงการ..ระเบียง  
  ของเด็กแรกเกิด       สุขภาพดี..มีรอยยิ้ม