จำนวนประชากร
ณวันที่ 31 ม.ค. 2563
ทั้งหมด 16,949 คน
ชาย 8,060 คน
หญิง 8,889 คน

 
 
 

 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   


         

เทศบาลตำบลปราณบุรร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

ณ วัดเขาน้อย (บน )

 

 
 
 
 
 
 
 
       
  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลฯ   เทศบาลตำบลปราณบุรี   เทศบาลตำบลปราณบุรี  
  อนุมัติงบเกือบ 5 แสนบาท   ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ   ร่วมสืบสานเทศกาลตรุษจีน ปี 2563  
  ดูแลสุขภาพประชาชน   กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน   ณ มูลนิธิสว่างแผ่ไพศาลธรรมสถานปราณบุรี  
             
       
  นักเรียนดีเด่น   เทศบาลตำบลปราณบุร   เทศบาลตำบลปราณบุรีทำ MOU  
โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน้ำ)   มอบเงินช่วยเหลือสวัสดิการ   จัดการศึกษาตลอดชีวิต ยกระดับการศึกษา  
  นั่งเก้าอี้นายกเทศมนตรีตำบลปราณบุรี   กองทุนอุ่นใจ จำนวน 12 ราย   และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
             
       
  เทศบาลตำบลปราณบุรี   คณะครู นักเรียน ร.ร. วันทามารีอา   เทศบาลตำบลปราณบุรี  
  ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการ   อวยพรปีใหม่   ดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
  ของเด็กแรกเกิด   นายกธันยวีร์ ศรีอ่อน   ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562