ยินดีต้อนรับสู่...เทศบาลตำบลปราณบุรี "ชิคเชคสับปะรดต้นตำรับขนมอร่อยสูตรดั้งเดิม"

 

จำนวนประชากร
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
ทั้งหมด 16,961 คน
ชาย 8,080 คน
หญิง 8,881 คน

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
       
   
       
   
       
   
       
 
 
 


 

มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก

          
 
 
 
 
       
  เทศบาลฯ   ชุมชนร่วมใจ      
  ร่วมบริจาค "ก้าวคนละก้าว"   สืบสานประเพณีลอยกระทง   มอบเงินกองทุนอุ่นใจ  
    ประจำปี 2560      
             
       
  เทศบาลฯห่วงใยประชาชน   เทศบาลฯร่วมสืบสาน   งานประเพณีตักบาตรเทโว  
  พ่นหมอกควันป้องกัน   เทศกาลกินเจ ประจำปี 2560   ประจำปี 2560  
  โรคไข้เลือดออก          
             
       
  ส่งเสริมสุขภาพ   ดูแลและส่งเสริมสุขภาพ   ระเบียงสุขภาพดี...มีรอยยิ้ม  
  และพัฒนาการ   ผู้สูงอายุ   เดือนพฤศจิกายน 2560  
  ของเด็กแรกเกิด   เดือนพฤศจิกายน 2560