ยินดีต้อนรับสู่.....เทศบาลตำบลปราณบุรี "ชิคเชคสับปะรด ต้นตำรับขนมอร่อยสูตรดั้งเดิม"
 
จำน วนประชากร
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561
รวมทั้งหมด 16,961 คน
ชาย 8,080 คน
หญิง 8,881 คน
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
       
   
       
   
       
   
       
 
 
 


 
 

 
   
   
              
 
 
 
 
       

 

เทศบาลฯ

 

เทศบาลฯ มอบเงินสนับสนุน

 

นายกฯ พร้อมคณะสมาชิก

 

 

ร่วมพิธถวายสักการะ

 

ร่วมสืบสานงาน เทศกาล

 

สภาเทศบาลฯ มอบเงินกองทุน

 

 

ณ อุทยานราชภักดิ์

 

ตรุษจีน ปี 2561

 

อุ่นใจแก่สมาชิก กองทุน

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

เทศบาลฯ มอบเงินสงเคราะห์

 

เทศบาลฯมอบเงินช่วยเหลือ

 

เทศบาลฯจัดโครงการครอบครัว

 
 

ผู้พิการที่ประสบปัญหาความ

 

เบื้องต้นแก่ผู้เดือดร้อน

 

คุณธรรม นำสังคมไทย เข้มแข็ง

 
 

เดือดร้อน จำนวน 5 ราย

 

ประสบอัคคีภัย

 

( พาลูกจูงหลานเข้าวัด )

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

เทศบาลฯ ส่งเสริมสุขภาพ

 

เทศบาลฯ

 

เทศบาลฯ ออกบริการ

 
 

และพัฒนาการ ของเด็ก

 

ออกดูแล สุขภาพ ผู้สูงอายุ

 

ประชาชนในเขต ฯ

 
 

แรกเกิด

 

ในเขตเทศบาลฯ

 

ระเบียง สุขภาพดี มีรอยยิ้ม