จำนวนประชากร
ณวันที่ 30 มิ.ย. 2563
ทั้งหมด 16,949 คน
ชาย 8,060 คน
หญิง 8,889 คน

 
 
 

 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   


         

เทศบาลตำบลปราณบุรี แจกอาหารกล่อง

พร้อมน้ำดื่มแก่ประชาชน วันละ 1,200 ชุด

ตลอดเดือน พฤษภาคม นี้

 

 
 
 
 
 
 
 
       
  เทศบาลตำบลปราณบุรี   เทศบาลตำบลปราณบุรี   เทศบาลตำบลปราณบุรี  
  ห่วงใยประชาชนจัด Bigcleaning Day   ร่วมป้องกัน COVID -19   ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID -19  
  ป้องกันและควบคุม COVID -19   งดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563   ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปราณบุรี  
             
       
  เทศบาลตำบลปราณบุรีร่วมป้องกัน   เทศบาลตำบลปราณบุรีร่วมต้าน COVID -19   เทศบาลตำบลปราณบุรี  
COVID -19 มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า   รณรงค์ประชาชนซื้ออาหาร/เครื่องดื่ม   มอบเงินช่วยเหลือสวัสดิการ  
  แก่ประชาชนทุกคน   จากร้านค้าตัวอย่าง   สมาชิกกองทุนอุ่นใจจำนวน 9 ราย  
             
       
  เทศบาลตำบลปราณบุรี   ประชุมสภาเทศบาลพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลง   เทศบาลตำบลปราณบุรี  
  ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการ   คำชี้แจ้งประกอบงบประมาณฯและให้ความเห็นชอบ   ดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
  ของเด็กแรกเกิด   โครงการเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งแม่น้ำปราณบุรี