จำนวนประชากร
ณวันที่ 28 ก.พ.2561
ทั้งหมด 16,949 คน
ชาย 8,060 คน
หญิง 8,889 คน

 
 
 

 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   


 
 
 

ร่วมส่งเสริมคุณธรรมนำครอบครัวอบอุ่น

สังคมเข้มแข็ง พาลูกจูงหลานเข้าวัด

 
 
 
 
 
       
  เทศบาลร่วมพิธีเวียนเทียน   ประชุมคณะผู้บริหาร   เทศบาลจัดโครงการ  
  เนื่่องในวันมาฆบูชา   และหัวหน้าส่วนราชการ   แมลงศัตรูมะพร้าวช่วยเหลือ  
      เทศบาลตำบลปราณบุรี   เกษตรกรในพื้นที่  
             
       
  เทศบาลฯเตียมความพร้อม   เทศบาลฯเปิดประชุมสภา   เทศบาลฯมอบเงินช่วยเหลือ  
  จัดซ่อมแผนเผชิญเหตุ   สมัยสามัญ สมัยที่ 1   สวัสดิการสมาชิก..กองทุนอุ่นใจ  
  กรณีเกิดอุบัติเหตุขนาดใหญ่   ประจำปี 2562   จำนวน 10 ราย  
             
       
  เทศบาลฯส่งเสริม   เทศบาลฯ   เทศบาลฯ  
  สุขภาพและพัฒนา   ดูแลส่งเสริม...สุขภาพ   จัดโครงการ..ระเบียง  
  ของเด็กแรกเกิด   ประชาชนในเขต   สุขภาพดี..มีรอยยิ้ม