ยินดีต้อนรับสู่...เทศบาลตำบลปราณบุรี "ชิคเชคสับปะรด ต้นตำรับขนมอร่อยสูตรดั้งเดิม"

 

จำนวนประชากร
ณวันที่31 กรกฎาคม 2561
ทั้งหมด 16,900 คน
ชาย 8,080 คน
หญิง 8,881 คน

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
       
   
       
   
       
   
       
 
 
 


 

พสกนิกรชาวปราณบุรีร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 
   
   
              
 
 
 
 
       
  กระทรวงวัฒนธรรม คัดเลือก   ประชาชนร่วมสืบสาน   เทศบาลฯสนับสนุนงบ  
  ถนนคนเดินเมืองเก่าปราณบุรี   งานประเพณีหล่อและถวาย   ดูแลสุขภาพประชาชน  
  เป็น ถนนสายวัฒนธรรม   เทียนพรรษา ประจำปี 2561   เกือบแปดแสนบาท  
             
       
  เทศบาลฯห่วงใย   ประชาชน ร่วมสืบสาน   เทศบาลฯมอบเงินส่งเสริม  
  มอบข้าวสารห่วงใย   งานประเพณีหล่อและถวาย   อาชีพกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล  
  ให้ประชาชนที่ประสบปัญหา   เทียนพรรษา ประจำปี 2561   จำนวน เจ็ดหมื่นบาท  
             
       
  เทศบาลฯส่งเสริม   เทศบาลฯ   เทศบาลฯ  
  สุขภาพและพัฒนา   ดูแลส่งเสริม...สุขภาพ   จัดโครงการ..ระเบียง  
  ของเด็กแรกเกิด   ประชาชนในเขต   สุขภาพดี..มีรอยยิ้ม