ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลปราณบุรี"ชิคเชคสับปะรดต้นตำรับขนมอร่อยสูตรดั้งเดิม"
 
จำน วนประชากร
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561
รวมทั้งหมด 16,913 คน
ชาย 8,064 คน
หญิง 8,849 คน
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
       
   
       
   
       
   
       
 
 
 


 
 
 

เทศบาลจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอปราณบุรี “คอนเสิร์ต TV3 สัญจร” กระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน

 
   
   
              
 
 
 
 
       

นายกฯร่วมประชุม

 

เทศบาล ฯ ร่วมสืบสาน

 

มอบประกาศนียบัตร

คณะกรรมการสันนิบาต

 

พระพุทธศาสนา อุดหนุนเงิน

 

แก่นักเรียนและเด็กเล็ก ดีเด่น

ครั้งที่ 2/2561

 

บรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน

 

ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็นฉุ่มฉ่ำทั่วหล้า

 

เทศบาลฯ เปิดโรงเรียน

 

เทศบาลฯ ส่งเสริมสุขภาพ

มหาสงกรานต์ 14 ชุมชน

 

"ร้อยตา..มหาลัย" รุ่น 2

 

และพัฒนาการ

ประจำปี 2561

 

พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

 

ของเด็กแรกเกิด

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ร.ร. "ร้อยตา..มหา..ลัย"

 

เทศบาลฯ

 

เทศบาลฯ ออกบริการ

ร่วมทอดผ้าป่าขยะ

 

ออกดูแล สุขภาพ ผู้สูงอายุ

 

ประชาชนในเขต ฯ

รีไซเคิล

 

ในเขตเทศบาลฯ

 

ระเบียง สุขภาพดี มีรอยยิ้ม

   
     

   
 

** ประกาศเทศบาลตำบลปราณบุรี เรื่อง รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ

** ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

** ประกาศเรื่อง งบรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560

** ประกาศเทศบาลตำบลปราณบุรีเรื่อง.. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

** ประกาศเทศบาลตำบลปราณบุรี เรื่อง...รอบรู้เรื่องภาษี...กับกองคลัง

** ประกาศเทศบาลตำบลปราณบุรีเรื่อง...การชำระภาษีประจำปี..กับกองคลัง

**กิจกรรมลดปริมาณขยะ

**ประกาศเทศบาลตำบลปราณบุรีเรื่องการป้องกันแและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2560

**พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

**เชิญชวนลดปริมาณขยะในเขตเทศบาลตำบลปราณบุรี

**ประกาศเทศบาลตำบลปราณบุรีเรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา2561

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลปราณบุรี ( สอน ฤทธิ์เดช )

**ประกาศเทศบาลตำบลปราณบุรีเรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา2561

โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี ( บ้านปลายน้ำ )

**ประกาศเทศบาลตำบลปราณบุรีเรื่องรับสมัครเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปราณบุรี(ตลาดปราณ) ประจำปีการศึกษา 2561

**ประกาศเทศบาลตำบลปราณบุรีเรื่อง..เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561

**ประกาศเผยแพร่ร่าง..ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

**ประกาศเทศบาลตำบลปราณบุรีเรื่อง...เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง

**ประกาศเทศบาลตำบลปราณบุรีเรื่อง..รายงานการซื้อจ้างประจำเดือน

**ประกาศเทศบาลตำบลปราณบุรีเรื่อง..เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างประจำปี2561

**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม

**ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือน มีนาคม

**ประกาศเทศบาลตำบลปราณบุรีเรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

**ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน

**ประกาศเทศบาลตำบลปราณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสายสถานีรถไฟ

**ประกาศเทศบาลตำบลปราณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายหนองแก 8

.