เทศบาลตำบลปราณบุรี

สืบสานเทศกาลกินเจ ประจำปี 2563

 

 
 
 
 
     
  เทศบาลตำบลปราณบุรี   เทศบาลตำบลปราณบุรี   เทศบาลตำบลปราณบุรี
  เน้นย้ำคุณธรรม จริยธรรม   ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต   ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID -19
  และความโปร่งใส่ในการปฏิบัติงาน   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปราณบุรี
           
     
  เทศบาลตำบลปราณบุรี   เทศบาลตำบลปราณบุรี   เทศบาลตำบลปราณบุรี
  ประชุมคณะกรรมการ   เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ   มอบเงินช่วยเหลือสวัสดิการ
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ   แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน   สมาชิกกองทุนอุ่นใจจำนวน 9 ราย
           
 
 
   
 
 

จำนวนประชากร
ณวันที่ 31 ต.ค. 2563
ทั้งหมด 16,949 คน
ชาย 8,060 คน
หญิง 8,889 คน