นายสมปอง จันทร์ชูกลิ่น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (สอน ฤทธิ์เดช)