1.ประกาศเทศบาลตำบลปราณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( ครั้งที่ 1 )

 

2.ประกาศเทศบาลตำบลปราณบุรีเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( ครั้งที่ 2 )