“ ถนนคนเดิน ตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี ”
ในอดีต... ตลาดเก่าปราณบุรีแห่งนี้  เคยเป็นแหล่งชุมชนการค้าขายที่มีความรุ่งเรืองมาก จนเมื่อมีถนนเพชรเกษมตัดผ่าน   จึงทำให้ผู้คนบางส่วนได้ย้ายไปอยู่ที่แห่งใหม่  ตลาดแห่งนี้จึงซบเซาลง   แต่ในปี พ.ศ. 2553  เมืองเก่าแห่งนี้  ได้ถูกปัดฝุ่น ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง  โดยเทศบาลตำบลปราณบุรี  ร่วมกับชมรมอนุรักษ์ตลาดเก่าปราณบุรี   ได้ช่วยกันพลิกฟื้น ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบของถนนคนเดินเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบวิถีชีวิตไทยแบบดั้งเดิม
ทุกๆ วันเสาร์ ตั้งแต่เวลาบ่าย 3 โมงเย็น ไปจนถึง 4 ทุ่ม คนในชุมชน  และพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลาย  จะมาเปิดร้านขายของกันดูคึกคัก  ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ ยิ้มแย้มแจ่มใส  และอัธยาศัยดี  บางคนก็เปิดบ้านของตัวเอง ให้เข้าไปเดินชมของสะสม ของโบราณกัน อย่างที่ “พิพิธภัณฑ์บ้านครู” “สรรพสิ่งสุดสวยที่โปรดปราณ” “บ้านอาม่า”... บางคนก็ตั้งร้าน  ปูเสื่อ  ตั้งโต๊ะเล็กๆ ริมทางเดินหน้าบ้านไม้เก่าๆ   บ้างก็ขายของมือสอง  ของสะสม   ซึ่งก็มีทั้งของแต่งบ้าน   ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ  ของเล่น  เสื้อผ้า  เครื่องประดับ  บ้างก็เป็นงานทำมือ สวยๆ เก๋ๆ  ของที่ระลึก  และอื่นๆ อีกมากมาย
Walking Street (Pran Buri old Market place)
This place dated back 200 years old community, a few old wooden houses along the main street are the evidence. Walking street market is organized every Saturday around the railway station area. There are lots of goods and food to buy and enjoy.

   
 
 

วัดปราณบุรี / วัดเมือง
วัดเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2230 ยังคงอนุรักษ์โบสถ์เก่าแก่ มีอายุกว่า 100 ปี

Wat Pran Buri (Pran Buri Temple)
This temple was built in 2230 B.E.(1678 A.D.) The small old temple is still in u se for the ordain ceremony. The longan tree in front of the main building is about 100 years old.

   
 

ศาลหลักเมือง/ปราณบุรี
อยู่ตรงข้ามเยื้องกับวัดปราณบุรี เคยเป็นที่ตั้งของ
เมืองปราณบุรี ในอดีตแม่น้ำปราณบริเวณนี้ เป็นวังจรเข้ 

The Ruin of City Pillar
This place is opposite to Wat Pran Buri. The Pillar indicated the old city used to be here. It is on the back of Pran Buri river which was told by the old folks the lots of crocodiles used to live in.

   
 
 

สะพานรถไฟ / สะพานดำ
สะพานโค้ง สร้างสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อายุประมาณ 70 ปี มีทางเดินข้ามแม่น้ำปราณบุรี ข้างทางรถไฟมีสวนสุขภาพ และสนามเปตอง เป็นสถานที่ออกกำลังกายของคนในท้องถิ่น 
The Black Iron Bridge 
This is one of the world war II historical places. The bridge was bombed during the war 70 years ago to destroy the railway which lied across the rive