OTOP..ขึ้นชื่อ...เทศบาลตำบลปราณบุรี...ชิคเชคสับปะรด

 

" ชิคเชคสับปะรด ต้นตำรับขนมอร่อยเทศบาลตำบลปราณบุรี" 

ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ขึ้นชื่อ ผลิตโดยกลุ่มพัฒนาสตรีและกลุ่มแม่บ้านในเขตเทศบาลโดยเทศบาลฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสินค้า OTOP ของเทศบาลฯ และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศ และก้าวสู่ระดับสากลสามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์สามารถสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดี โดยได้จัดกิจกรรมการประกวดทำชิคเชคสับปะรด และแข่งขันกินชิคเชคสับปะรดในงานวันเทศบาล 24 เมษายน ของทุกปี และยังเป็นการส่งเสริมการแปรรูปสับปะรด ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรกรรมที่ีมีมากในท้องถิ่น ชิคเชคสับปะรดต้นตำรับขนมอร่อยเทศบาลตำบลปราณบุรี ขนมปังชิคเชคสอดไส้สับปะรดกวนผลิตใหม่ สะอาด ถูกหลักอนามัย รสชาติกลมกล่อม เหมาะสำหรับรับประทานเป็นอาหารว่างกับน้ำชากาแฟ หรือใช้เป็นของฝากของขวัญก็ประทับใจผู้รับ