OTOP ขึ้นชื่อ...เทศบาลตำบลปราณบุรี

 

  ชิคเชคสับปะรด

" ชิคเชคสับปะรด ต้นตำรับขนมอร่อยเทศบาลตำบลปราณบุรี" ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ขึ้นชื่อ ผลิตโดยกลุ่มพัฒนาสตรีและกลุ่มแม่บ้านในเขตเทศบาล โดยเทศบาลฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสินค้า OTOP ของเทศบาลฯ และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศ และก้าวสู่ระดับสากลสามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ สามารถสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดี โดยได้จัดกิจกรรมการประกวดทำชิคเชคสับปะรด และแข่งขันกินชิคเชคสับปะรดในงานวันเทศบาล 24 เมษายน ของทุกปี และยังเป็นการส่งเสริมการแปรรูปสับปะรด ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรกรรมที่ีมีมากในท้องถิ่น

      ชิคเชคสับปะรดต้นตำรับขนมอร่อยเทศบาลตำบลปราณบุรี ขนมปังชิคเชคสอดไส้สับปะรดกวน ผลิตใหม่ สะอาด ถูกหลักอนามัย รสชาติกลมกล่อม เหมาะสำหรับรับประทานเป็นอาหารว่างกับน้ำชา กาแฟ หรือใช้เป็นของฝากของขวัญก็ประทับใจผู้รับ