ยินดีต้อนรับสู่...เทศบาลตำบลปราณบุรี "ชิคเชคสับปะรด ต้นตำรับขนมอร่อยสูตรดั้งเดิม"

 

จำนวนประชากร
ณวันที่30 พ.ย. 2562
ทั้งหมด 16,961 คน
ชาย 8,080 คน
หญิง 8,881 คน

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
       
   
       
   
       
   
       
 
 
 


 
  ศูนย์บริการร้องทุกข์ ร้องเรียน
ฝาท่อชำรุด
ฝาปิดท่อน้ำชำรุด มีการพุพังเดินเหยียบแล้วปุปลงไปบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 80/54 ซอยที่ติดกับลิ้มเจริญ จึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานรับผิดชอบเข้ามาซ่อมแซมโดยด่วนเนื่องจากเป็นทางสัญจร มีรถเข้าออกตลอด อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อรถที่ขับผ่าน และอาจทำให้ผู้ที่เดินผ่านเหยียบตกลงไปในท่อได้ และได้แจ้งเรื่องร้องเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 21/04/2562 และรอบสอง 28/04/2562 ก็มีการเงียบเฉยไม่มีความเคือบหน้าใดๆๆทั้งสิ้น โปรดช่วยเร่งดำเนินการหน่อยค่ะเ นื่องจากได้ืรับความเดือดร้อนในการขับรถเข้าผ่านเส้นทางตรงนั้น..ขอบคุณค่ะ
ชื่อผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์: ว่าที่ร.ต.หญิงณัชชา อุไรกุล
อีเมล์ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์: natchauraikul@gmail.com
วันที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์:2019-06-11 09:09:01
ชื่อผู้ตอบ: เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
อีเมล์: air -air 2531 @hotmail.com
รายละเอียดคำตอบ: ค่ะจะดำเนินการแก้ไขแจ้งเจ้าหน้าผู้เกี่ยวให้ดำเนินการต่อไปค่ะ
ตอบข้อร้องเรียน
รายละเอียด
ชื่อผู้ตอบ
อีเมล์ผู้ตอบ