ยินดีต้อนรับสู่...เทศบาลตำบลปราณบุรี "ชิคเชคสับปะรด ต้นตำรับขนมอร่อยสูตรดั้งเดิม"

 

จำนวนประชากร
ณวันที่30 พ.ย. 2562
ทั้งหมด 16,961 คน
ชาย 8,080 คน
หญิง 8,881 คน

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
       
   
       
   
       
   
       
 
 
 


 
  ศูนย์บริการร้องทุกข์ ร้องเรียน
ฝาปิดท่อระบายน้ำ ชำรุด
ฝาปิดท่อระบายน้ำ(กลางถนน และ บางอันข้างถนน) ในหมู่บ้านเพชรรัตน์ ชำรุด หลายแผ่น เคยแจ้ง/ทวงถามไป 2 รอบแล้ว ตั้งแต่ พ.ย. 62 ยังไม่ได้รับการแก้ไข ซักที บางแห่ง เช่น ซอย 2 อันตรายมาก
ชื่อผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์: พ.อ.สง่า เสืองาม
อีเมล์ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์: Majestic.inf@gmail.com
วันที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์:2020-02-03 04:15:31

ไม่มีคำตอบ

ตอบข้อร้องเรียน
รายละเอียด
ชื่อผู้ตอบ
อีเมล์ผู้ตอบ