ยินดีต้อนรับสู่...เทศบาลตำบลปราณบุรี "ชิคเชคสับปะรด ต้นตำรับขนมอร่อยสูตรดั้งเดิม"

 

จำนวนประชากร
ณวันที่30 พ.ย. 2562
ทั้งหมด 16,961 คน
ชาย 8,080 คน
หญิง 8,881 คน

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
       
   
       
   
       
   
       
 
 
 


 
  ศูนย์บริการร้องทุกข์ ร้องเรียน
น้ำเสีย กลิ่นจากร้านอาหาร ที่จอดรถสาธารณะ
ร้านอาหารพุงเพลิน ปล่อยน้ำเสียลงพื้นที่ส่วนบุคคล แจ้งให้เจ้าของร้านอาหารหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่ยอมแก้ไข,กลิ่นจากการทำกับข้าวแรงมาก เพราะร้านไม่มีเครื่องดูดควัน,ที่จอดรถร้านอาหารไม่มีให้ลูกค้า ยิ่งเวลามีถนนคนเดินรถไม่สามารถสวนกันได้ ทำให้วิ่งเลนเดียว ทำให้รถติดด้วยในวันมีถนนคนเดินซึ่งส่งผลกระทบต่อการสัญจรและท่องเที่ยวอย่างมาก อยากให้ท่านผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งลงมาดำเนินการได้แล้ว เพราะว่ามีผลกระทบบ้านระแวกใกล้เคียงอย่างมาก ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้คับ
ชื่อผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์: นาย วิรุฬ แก้วสะอาด
อีเมล์ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์: Viroontid@mail.com
วันที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์:2018-11-14 11:53:03
ชื่อผู้ตอบ: ธิดารัตน์ คำพา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
อีเมล์: Pranburi@Pranburicity.go.th
รายละเอียดคำตอบ: เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบและแจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบตรวจคำแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ชื่อผู้ตอบ: ธิดารัตน์ คำพา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
อีเมล์: Pranburi@Pranburicity.go.th
รายละเอียดคำตอบ: เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบและแจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบตรวจคำแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ชื่อผู้ตอบ: ธิดารัตน์ คำพา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
อีเมล์: Pranburi@Pranburicity.go.th
รายละเอียดคำตอบ: เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบและแจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบตรวจคำแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ชื่อผู้ตอบ: ธิดารัตน์ คำพา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
อีเมล์: Pranburi@Pranburicity.go.th
รายละเอียดคำตอบ: เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบและแจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบตรวจคำแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ชื่อผู้ตอบ: ธิดารัตน์ คำพา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
อีเมล์: Pranburi@Pranburicity.go.th
รายละเอียดคำตอบ: เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบและแจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบตรวจคำแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตอบข้อร้องเรียน
รายละเอียด
ชื่อผู้ตอบ
อีเมล์ผู้ตอบ